Tłumaczenia pisemne:

- Zwykłe (strona rozliczeniowa 1800 znaków ze spacjami - z wyjątkiem poezji, gdzie jednostka rozliczeniową jest wers),

- Uwierzytelnione (poświadczone) – strona rozliczeniowa 1125 zzs